KAUNOS ANTİK KENTİ

Hotel Palmyra Odalar

Bodrumlu tarihçi, yurttaşımız Heredot'a göre Karia halkından olan Kaunos'lular kendilerinin Cretans (Giritli olduğunu iddia ederler. Yurttaşımız Eski coğrafyacı Strabon, Kaunos'ta tersaneler ve ihtiyaca göre açılıp kapanan bir liman olduğu yazar. 

Kaunos, ikiz kardeşiyle yasa dışı ilişki kurduğu için sürgüne gönderilen Miletos'un oğlu Kaunos tarafından kurulmuştur. Dalyan'dan bile görünebilen kaya mezarları M.Ö 4 da yapılmış ve Romalılar tarafından kullanılmıştır. Likya(Lycia) tipi mezarda ölüler kaya oyuklarına yerleştirilirdi.

Mezarların çevresinde relief ve pedimentli iki adet İon sütun vardır. Pedimentlerden birinin üstünde aslan desenli süslemeler bulunur. Akrapolisin aşağısındaki şimdiki sülüklü Göl şehrin limanıydı. O zamanlar deniz, Kaunos kent merkezine (akroplolis'e) kadar ulaşıyordu.

Kaunos Antik kenti keyfini Dalyan Hotel Palmyra ile yaşayabilirsiniz

Anadolu Persliler tarafından işgal edilince şehir Pers Valisi Mausolos'ların kontrolü altına girdi. Kaunos; Büyük İskender'den sonra M.Ö 334 Mısırlı Ptolemeus'ların yönetimine girdi. Sırayla Rodos Krallığı, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu bölgeyi yönetti.

Kaunos limanı kumla dolunca önemini yitirdi. Akropolis 152 metre yükseklikteki tepeye kurulmuştur. Şehrin kuzey duvarları orta çağdan kalıntılar şeklindedir. Uzun şehir duvarları limanın kuzeyinden başlar ve Dalyan'daki kayalıklara kadar devam eder. Şehir duvarlarının kuzey parçası Bodrum'lu kral Naibi Mausolos zamanında,Kuzey-Batıduvarları Helenistik çağda yapmıştır. Limana doğru olan duvar Arkaik çağdan kalmadır. Kaunos şehir tiyatrosu akropolisin aşağısında yer alır. 33 sıralıdır. Tiyatronun batısında kalıntılar bazalika tipi kiliseye aittir.

Fotoğraf Galerisi